Article

All
در رثا و بزرگداشت فروغ
در رثا و بزرگداشت فروغ

در رثا و بزرگداشت شیر زنی سخن ور و فاضل برخواسته از قلب ملت پدر سالار ایران.

خون شفق
خون شفق

شعری از آقای نعمت میرزا زاده با هنرنمایی مامک خادم و عمر فاروق تکبیلک و دکلمه مسعود قوامی

تفسیر غزل شماره 373
تفسیر غزل شماره 373

خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم شطح و طامات به بازار خرافات بریم سوی رندان قلندر به ره آورد سفر

First<<12345678910>>Last