Article Khayyam خیام Archive

All
اندیشه های سرگردان
اندیشه های سرگردان

یاران مــوافق همـــه از دست شدنــــــــد در پای اجــل یکان یکان پست شــدنــــــد بودیم به یک شراب در مجلس عمـــر یک دور زما، پیشترک مست شـدنــــــد

1