Article Forough فروغ Archive

All
یادواره از بانوی شعر ایران فروغ فرخزاد
یادواره از بانوی شعر ایران فروغ فرخزاد

برای آنان که با موسیقی peter gabriel آشنا هستند. سازنده آهنگ های آخرین وسوسه های عیسی و شکنجه های عیسی. موسیقی زیر گفتاری از این هنرمند می باشد.

در رثا و بزرگداشت فروغ
در رثا و بزرگداشت فروغ

در رثا و بزرگداشت شیر زنی سخن ور و فاضل برخواسته از قلب ملت پدر سالار ایران.

1